Brewster Team Baserunning


Brewster Baseball Association wSB (Runs/Out = 0, Runs/CS = -0.075, lgWSB = 0.00000)

BBA wSB (Runs/Out = 0, Runs/CS = -0.075, lgWSB = 0.00000)

Team SB CS SB % 1B BB HBP IBB wSB
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00

Global Baseball Consortium wSB (Runs/Out = 0, Runs/CS = -0.075, lgWSB = 0.00000)

GBC wSB (Runs/Out = 0, Runs/CS = -0.075, lgWSB = 0.00000)

Team SB CS SB % 1B BB HBP IBB wSB
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00
0 0 0.0% 0 0 0 0 0.00

Note: For wSB formula, see Fangraphs wSB